تبلیغات
حسین محمدیان
قالب وبلاگ

حسین محمدیان
 

خدایم... یاریم كن، اگر روزی،

جایی،چیزی راشكستم، "دل" نباشد!!!


0938365XX28

.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

بیادتم!حتى اگر قرارباشد

بى چراغ درحسرت یافتنت

تمام كوچه ها را قدم بزنم.

برای عشقی که میدونه دوسش دارم،

همیشه به یادتم و هیچکس دیگه جاتو تو دلم نمیگیره.

مطمئن باش.


0912713XX99

.

.

پیامک های عاشقانه

.

.

.

درهمه صحبتها حرف آخر زیباست،

حرف اخرمن،دیدن خوشبختی تودرهمه فرداهاست


0935134XX54

.

.

.

اس ام اس های عاشقانه جدید

.

.

گنج قارون مال قارون

ما راچه به مال دنیا

گنج من ، یه تار موته

نمیدم به همه دنیا.


0936481XX55

.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

برایت آرزو دارم

خدا را..عشق را..

و آرزو را چنانکه تو خواهی

و خدا داند..

(حامد از اصفهان)

0936479XX36

.

.

پیامک عاشقانه جدید

.

.

آرزویم این است

نتراود اشك ازچشم تو هرگز مگر از شوق زیاد،

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز ،و

به اندازه هر روز تو عاشق باشی،

عاشق آنكه تو را میخواهد و به لبخند تو از خویش رها میگردد

و تو را دوست بدارد به همان اندازه كه دلت می خواهد‎.


(حامد از اصفهان)

0936479XX36


.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

فراموش شدنی نیستند

آنان که باخط مهربرقلبمان حک شدند

حتی اگردورباشند.

(ساسان)

0938589XX97

.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

مهربانی بهترین عطری است

که در گل جاری است،

و تو خوش بو ترین شاخه گل دنیایی . . .


0916702XX39

.

.

.

اس ام اس های عاشقانه

.

عجب دنیایی؟

قلب منه،واسه منه،

مال منه،اما واسه تو میتپه...!!‎:-|


0915844XX01

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

Eshgh hamin khandehaye sadeye tost.

vaghti ba tamam ghosehayat mikhandi

ta az tamam ghose hayam raha shavam


0938337XX65

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

اینجا رادیو"دل"است.

صدای مرا از عمق"قلبم" میشنوید،

این یك SMS ‎‏ نیست، یك"احساس"پاك است

كه میگوید: فراموشی درمرام ما نیست...


0918975XX90

.

.

.

پیامک عاشقانه

.

.

تو اگر باز كنی پنجره ای سمت دلت

میتوان گفت كه من چلچله لال توام،

مثل یك پوپك سرما زده در بارش برف،

سخت محتاج به گرمای پر و بال توام...


‏(عرفان از تهران)

0938101XX24

.

.

اس ام اس های عاشقانه

.

.

.

سردم شده است و از درون می سوزم...

حالا شده کار هر شب و هر روزم...

تو شعر مرا بپوش سرما نخوری...

من دکمه این قافیه را می دوزم...


‏(عرفان از تهران)

0938101XX24

.

.

اس ام اس عاشقانه جدید

.

.

آن کس را که دوست دارید آزاد بگذارید

اگر متعلق به تو باشد به پیش تو باز می گردد

وگرنه از اول هم برای تو نبوده است... ‏


(عرفان از تهران)

0938101XX24

.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

میروم دیگر شاید شما یادم کنید...

من که رفتم این غزل ها را شما دفتر کنید...

میروم تا دل نبندم دل به خوبی هایتان...

باز هم دل بستم و زخمی شدم باور کنید... ‏


(عرفان از تهران)

0938101XX24

.

.

اس ام اس های عاشقانه جدید

.

.

.

ضربان قلبمو روى خنده هاى توتنظیم كردم

بس بخند تا زنده بمانم

N:m

0938627XX92

.

.

.

پیامک عاشقانه

.

.

عشق نمی پرسته توکی هستی؟

عشق فقط میگه تومال منی،

عشق نمی پرسه اهل کجایی؟

فقظ میگه توی قلب من زندگی میکنی،

عشق نمی پرسه چیکارمیکنی؟

فقط میگه باعث میشه قلب من به ضربان بیفته،

عشق نمی پرسه دوستم داری؟

فقط میگه دوستت دارم.

(مرتض گودرزی ازاستان خوزستان بهبهان)

0938774XX68

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

میگن دنیا ارزش نداره..

مگه میشه دنیایى که تو رو داره ارزش نداشته باشه؟


0936684XX87


.

.

.

خدایم... یاریم كن، اگر روزی،

جایی،چیزی راشكستم، "دل" نباشد!!!


0938365XX28

.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

بیادتم!حتى اگر قرارباشد

بى چراغ درحسرت یافتنت

تمام كوچه ها را قدم بزنم.

برای عشقی که میدونه دوسش دارم،

همیشه به یادتم و هیچکس دیگه جاتو تو دلم نمیگیره.

مطمئن باش.


0912713XX99

.

.

پیامک های عاشقانه

.

.

.

درهمه صحبتها حرف آخر زیباست،

حرف اخرمن،دیدن خوشبختی تودرهمه فرداهاست


0935134XX54

.

.

.

اس ام اس های عاشقانه جدید

.

.

گنج قارون مال قارون

ما راچه به مال دنیا

گنج من ، یه تار موته

نمیدم به همه دنیا.


0936481XX55

.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

برایت آرزو دارم

خدا را..عشق را..

و آرزو را چنانکه تو خواهی

و خدا داند..

(حامد از اصفهان)

0936479XX36

.

.

پیامک عاشقانه جدید

.

.

آرزویم این است

نتراود اشك ازچشم تو هرگز مگر از شوق زیاد،

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز ،و

به اندازه هر روز تو عاشق باشی،

عاشق آنكه تو را میخواهد و به لبخند تو از خویش رها میگردد

و تو را دوست بدارد به همان اندازه كه دلت می خواهد‎.


(حامد از اصفهان)

0936479XX36


.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

فراموش شدنی نیستند

آنان که باخط مهربرقلبمان حک شدند

حتی اگردورباشند.

(ساسان)

0938589XX97

.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

مهربانی بهترین عطری است

که در گل جاری است،

و تو خوش بو ترین شاخه گل دنیایی . . .


0916702XX39

.

.

.

اس ام اس های عاشقانه

.

عجب دنیایی؟

قلب منه،واسه منه،

مال منه،اما واسه تو میتپه...!!‎:-|


0915844XX01

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

Eshgh hamin khandehaye sadeye tost.

vaghti ba tamam ghosehayat mikhandi

ta az tamam ghose hayam raha shavam


0938337XX65

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

اینجا رادیو"دل"است.

صدای مرا از عمق"قلبم" میشنوید،

این یك SMS ‎‏ نیست، یك"احساس"پاك است

كه میگوید: فراموشی درمرام ما نیست...


0918975XX90

.

.

.

پیامک عاشقانه

.

.

تو اگر باز كنی پنجره ای سمت دلت

میتوان گفت كه من چلچله لال توام،

مثل یك پوپك سرما زده در بارش برف،

سخت محتاج به گرمای پر و بال توام...


‏(عرفان از تهران)

0938101XX24

.

.

اس ام اس های عاشقانه

.

.

.

سردم شده است و از درون می سوزم...

حالا شده کار هر شب و هر روزم...

تو شعر مرا بپوش سرما نخوری...

من دکمه این قافیه را می دوزم...


‏(عرفان از تهران)

0938101XX24

.

.

اس ام اس عاشقانه جدید

.

.

آن کس را که دوست دارید آزاد بگذارید

اگر متعلق به تو باشد به پیش تو باز می گردد

وگرنه از اول هم برای تو نبوده است... ‏


(عرفان از تهران)

0938101XX24

.

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

میروم دیگر شاید شما یادم کنید...

من که رفتم این غزل ها را شما دفتر کنید...

میروم تا دل نبندم دل به خوبی هایتان...

باز هم دل بستم و زخمی شدم باور کنید... ‏


(عرفان از تهران)

0938101XX24

.

.

اس ام اس های عاشقانه جدید

.

.

.

ضربان قلبمو روى خنده هاى توتنظیم كردم

بس بخند تا زنده بمانم

N:m

0938627XX92

.

.

.

پیامک عاشقانه

.

.

عشق نمی پرسته توکی هستی؟

عشق فقط میگه تومال منی،

عشق نمی پرسه اهل کجایی؟

فقظ میگه توی قلب من زندگی میکنی،

عشق نمی پرسه چیکارمیکنی؟

فقط میگه باعث میشه قلب من به ضربان بیفته،

عشق نمی پرسه دوستم داری؟

فقط میگه دوستت دارم.

(مرتض گودرزی ازاستان خوزستان بهبهان)

0938774XX68

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

میگن دنیا ارزش نداره..

مگه میشه دنیایى که تو رو داره ارزش نداشته باشه؟


0936684XX87

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

درنبودباران،،،عاشقانه دانه های شبنم،

علف ها راسیراب کردند،

اما آن روزکه باران بارید

شبنمها چه نامهربانانه دیده نشدند...!


(کنعان محمدی)


0917616XX84

.

.

.

اس ام اس های عاشقانه

.

.

كفشهاى آخرین دیدارمان را برق میاندازم


چقدر به پایم كوچكند...!


(کنعان محمدی)


0917616XX84

.

.

پیامک عاشقانه

.

.

تو ی كلبه،توى بیشه رو بخار،

پشت شیشه مى نویسم

تو عزیزى ازگذشته تاهمیشه.


0936587XX68

.

.

اس ام اس عاشقانه جدید

.

.

.

باز باران بی ترانه گریه های بی بهانه

میخورد بر سقف قلبم یادم آرد روی ماهت

باورت شاید نباشد که دلم تنگ است برایت.


0917971XX75

0936093XX50

.

اس ام اس عشقانه

.

.

.

یوسف در چاه افتاد

و تو درقلب من،

او عزیز مصر شد

وتوعزیز دل من.!

Mahsa

0915740XX72

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

همینکه یادمن هستی تشکر .

همینکه مرحمه دردی تشکر

دراین دنیا که مردم بیوفاین

همینکه باوفا هستی تشکر


0917128XX39

.

.

پیامک عاشقانه

.

.

زندگیم بهاربود!

اماازوقتی بهاراومد به زندگیم

زندگیم پاییزه حالا بعده رفتنش

دیگه زندگیم بهارنشد

توپاییزگیركرد.


توروخدا بزارین بزارید بفهمه عاشقشم بهارم.

ازطرف حامد ازتهران

0935976XX70

.

.

اس ام اس های عاشقانه

.

فرشته ای گفت از این دنیاچی میخوای تا برات بیارم؟

گفتم:اونی که این پیامومیخونه

گفت:نه دیگه قرار نشد همه دنیارو بخوای


رقیه از ارومیه

0936996XX15

.

اس ام اس عاشقانه جدید

.

.

.

ساقه سبز دلم راچید و رفت

عاشقی های منو باور نكرد

عاقبت برعشق من خند ید و رفت

اشك درچشمانم حلقه زد

بى معرفت گریه ام رادید و رفت


0936101XX83

.

.

اس ام اس عاشقانه

.

.

.

می دانی فرق هنرعشق وهنرشمشیرچیست؟

شمشیر یکی رادوتا میکند ولی عشق دوتارا یکی


محمد ستاری

0936081XX44

.

.

اس ام اس عاشقانه جدید

.

.

شاید قشنگ ترین دیالوگ دنیا آنجاست

که پدر ژپتو به پینوکیو گفت:

پینوکیو...چوبی بمان، آدم هاسنگی اند، دنیایشان قشنگ نیست...


0919380XX78

.

.

اس ام اس های عاشقانه

.

.

تو در قلب منی هرجا که هستم

تورا هرجا که هستی میپرستم

سهیل

0914714XX70[ چهارشنبه 17 اسفند 1390 ] [ 10:26 ب.ظ ] [ حسین محمدیان ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار وبلاگ حسین محمدیان
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

سرکه